Giấy vệ sinh Stylish 2 lớp 12 cuộn

Giấy vệ sinh Stylish 12 cuộn

Định lượng: 13±2gam/m2 

Đóng gói: 12 cuộn 

Thành phần chính: 100% bột giấy

Đặc tính: Giấy lụa, mềm 

Đối với giấy vệ sinh cuộn nhỏ không lõi giúp bạn sử dụng được lượng giấy tối đa nhất với giá thành thấp nhất vì không tốn chi phí làm lõi giấy, từ đó giấy có đặc tính mềm dai thấm nước tốt.

Giấy vệ sinh Stylish 12 cuộn

Định lượng: 13±2gam/m2 

Đóng gói: 12 cuộn 

Thành phần chính: 100% bột giấy 

Đặc tính: Giấy lụa, mềm 

Đối với giấy vệ sinh cuộn nhỏ không lõi giúp bạn sử dụng được lượng giấy tối đa nhất với giá thành thấp nhất vì không tốn chi phí làm lõi giấy, từ đó giấy có đặc tính mềm dai thấm nước tốt.

Đánh giá (0)

0.0

Thêm đánh giá của bạn

Loading