Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn (VINATABA Sài Gòn)

Địa chỉ: Lô C45/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: HCMC
Website: http://saigontabac.com.vn
Điện thoại: 84 (28) 3765 78 78 - 3765 77 88
Email: saigonscf@saigontabac.com.vnCông ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn (VINATABA Sài Gòn) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Từ tháng 4-2014 VINATABA Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 5 đơn vị thành viên hạch toán độc lập, 28 đầu mối bao gồm 02 đơn vị trực thuộc Hội đồng thành viên, 15 phòng ban nghiệp vụ, 03 phân xưởng sản xuất và 08 bộ phận phụ trợ. Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, VINATABA Sài Gòn có những thuận lợi và khó khăn nhất định trong bối cảnh của xu thế hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của VINATABA Sài Gòn nổi lên rõ nét của 6 giai đoạn, tương ứng với các thời kỳ lịch sử của đất nước.

Loading... Loading... Loading...