Công ty TNHH MTV SANTA VIỆT NAM

Địa chỉ: 97 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
Website: http://santavietnam.com/
Điện thoại: 0916590330
Email: anhtu2117@gmail.comSANTA VIETNAM nỗ lực xây dựng để phát triển bền vững thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, quản trị nhân sự và truyền thông tại Việt Nam.

Loading... Loading... Loading...