Công ty THHH Thương mại AP PHÚ HƯNG

Địa chỉ: Nhân Phú, Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
Tỉnh / Thành phố: Thái Bình
Website: https://phuhungap.com/
Điện thoại: (+84)326.578.688
Email: phuhungap@gmail.comCông ty THHH thương mại AP PHÚ HƯNG được thành lập và phát triển vào ngày 20/10/2016 và đã không ngừng vươn lên để khẳng đinh vị thế phát triển trên thị trường. Hình thức sản xuất và kinh doanh phù hợp với xu hướng bảo vệ sức khoẻ theo nền kinh tế phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế.

Loading... Loading... Loading...