Công Ty Cổ Phần Kym Việt

Địa chỉ: 123 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
Website: https://www.kymviet.com.vn/
Điện thoại: 0984089990
Email: info@kymviet.com.vnKymviet Space là một không gian mở và kiến tạo được Kymviet hun đúc trong những năm qua. Chúng tôi mong muốn cùng sự chung tay của cộng đồng để tạo dựng hệ sinh thái bền vững, hòa nhập và phát triển vì người khuyết tật và người yếu thế.

Loading... Loading... Loading...